Propozície

Organizátor:

Obec Nesluša

Bajk Relax Kysuce o.z.

Kontakt:

Miroslav Ondrúšek

Mobil +421 911 825 244

beh.jakubovsky@gmail.com

Dátum konania:

02.12.2023

Miesto:

Obec Nesluša  023 41 (okres Kysucké Nové Mesto)

Prezentácia a miesto štartu:

Obec Nesluša – konečná (Penzión Les) od 15:00 do 16:10

 Registrácia:

Na mieste konania (Penzión Les).

Prosíme všetkých, ktorí sa plánujú zúčastniť behu, aby vyplnili tento krátky formulár:

Potvrdenie účasti

Je to pre nás dôležité, aby sme sa vedeli čo najlepšie pripraviť.

 Ďakujeme za pochopenie.

 •  Štart16:30
 •  Cieľ:   Jakubovský vrch
 •  Vyhodnotenie: Jakubovský vrch cca 18:00

 V prípade nepriaznivého počasia (silný dážď, sneženie, vietor atď…) bude vyhodnotenie a strava/nápoje na štarte (Penzión Les).

 • Dĺžka trasy: 7km
 • Prevýšenie: 440m
 • Povrch: prevažne šutolinová cesta-záver lesná cesta

Kategórie: Muži / Ženy bez rozdielu veku ( ak bude záujem o túto športovú akciu, tak v budúcnosti kategórie rozšírime)

 • Ocenenia:  Prví traja v oboch kategóriach (trofej, vecné ceny)
 • Štartovné: 7€ (v hotovosti na mieste)

Účastník preteku mladší ako 18 rokov zadarmo

V cene štartovného: jedlo v cieli (kapustnica), nápoj (punč, čaj), organizačné zabezpečenie,  zdravotné zabezpečenie (dobrovoľná horská služba), vývoz osobných vecí do cieľa

 1. Povinná výbava: čelovka alebo baterka (odporúčame ešte jedno svetlo)
 2. Každý účastník preteku štartuje na vlastné nebezpečenstvo
 3. Každý účastník preteku mladší ako 18 rokov musí mať písomný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu a pretekať v doprovode staršej osoby ako 18 rokov. Požadujeme pri prezentácií
 4. Každý účastník preteku nesie zodpovednosť sám za seba. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie zodpovednosť za škodu spôsobenú na majetku, svojom zdraví a zdraví a majetku tretích osôb. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté v súvislosti s pretekom
 5. Každý účastník preteku sa musí správať ohľaduplne ku ostatným účastníkom a k prírode. Zakázané je vyhadzovať odpadky mimo miesta na to určené. Pokiaľ bude niekto pri znečistení prírody prichytený bude diskvalifikovaný
 6. Každý účastník podujatia berie na vedomie že na trati budú pôsobiť fotografi, kameramani a súhlasí so zverejnením jeho fotografií, videí z pretekov na webovej stránke organizátora a sociálnych sieťach.
 7. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z udeľujem súhlas spoločnosti Bajk Relax Kysuce o.z. IČO: 53525213 na fotografovanie a zverejnenie mojich fotografií na stránke  v rozsahu fotografie z podujatia a štartového čísla.
 8. Účastník pretekov si je vedomí, že bol oboznámený a s prihlásením na pretek súhlasí s podmienkami a povinnosťami uvedených v týchto propozíciách.

 Vyššia moc:

Podujatie sa koná za každého počasia. Organizátor si však vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.